Ο διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας αφορά στις γεωτεχνικές εργασίες ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες έρευνες (θαλάσσιες γεωτρήσεις) στις θέσεις θεμελίωσης των μελλοντικών έργων.